Teatro dialettale

Associazione Teatro Città di Massa

21/03/2024 - 21:00, 22/03/2024 - 21:00, 23/03/2024 - 21:00


Associazione Teatro Città di Massa

21/03/2024 - 21:00, 22/03/2024 - 21:00, 23/03/2024 - 21:00


Associazione Teatro Città di Massa

21/03/2024 - 21:00, 22/03/2024 - 21:00, 23/03/2024 - 21:00


Teatro Comico Dialettale Massese

25/04/2024 - 21:15, 26/04/2024 - 21:15, 27/04/2024 - 21:15


Teatro Comico Dialettale Massese

25/04/2024 - 21:15, 26/04/2024 - 21:15, 27/04/2024 - 21:15


Teatro Comico Dialettale Massese

25/04/2024 - 21:15, 26/04/2024 - 21:15, 27/04/2024 - 21:15


Compagnia Pan fatto 'n cà

da Taxi a due piazze di Ray Cooney
regia di Pietro e Claudia Chesi

10/05/2024 - 21:15, 11/05/2024 - 21:15, 12/05/2024 - 21:15


Compagnia Pan fatto 'n cà

da Taxi a due piazze di Ray Cooney
regia di Pietro e Claudia Chesi

10/05/2024 - 21:15, 11/05/2024 - 21:15, 12/05/2024 - 21:15


Compagnia Pan fatto 'n cà

da Taxi a due piazze di Ray Cooney
regia di Pietro e Claudia Chesi

10/05/2024 - 21:15, 11/05/2024 - 21:15, 12/05/2024 - 21:15